كميته علمی اولین سمینار تومورهای سر و گردن

دكتر زهرا رحماني ، دبیر علمی

 1. دكتر مهدي خواجوي
 2. دكتر زهرا عباسي(ENT)
 3. دکتر رضا بدیعی (ENT)
 4. دکتر محبوبه اسدی (ENT)
 5. دکتر شاهین رجائیه (ENT)
 6. دكتر علي قنبري مطلق (رادیوتراپی)
 7. دكتر مستانه صانعي(RT)
 8. دكتر حسين فودازي(RT)
 9. دکتر مهرداد جعفری(ENT)
 10. دکتر شباهنگ محمدی(ENT)
 11. دکترمازیار مطیعی(ENT)
 12. دکتر بابک صلواتی پور (رادیولوژیست)
 13. دكتر ثريا سلمانيان
 14. دکتر محترم نجفی
 15. دکتر مهرداد جعفری (ENT)
 16. دكتر فرهاد سمیعی (رادیوتراپی)
 17. دكتر پيام آزاده (RT)
 18. دكتر پدرام فدوي (RT)
 19. دکترکیوان آقازاده (ENT)
 20. دکتر مهدی خواجوی(ENT)
 21. دكترنويد توفيقي راد (راديولوژي)
 22. دكترسعادت مولانايي (پاتولوژي)
 23. دكتر خسرو مجير شيباني
 24. دكتر بهرام مفيد
 25. دکتر حسنعلی شریفیان
 26. دکتر شباهنگ محمدی(ENT)
 27. دکتر سعید اله نوحی(ENT)
 28. دكتر عليرضا نيكوفر (RT)
 29. دکتر ابراهیم کریمی(ENT)
 30. دکتر بیژن نقیب‌زاده(ENT)
 31. دکتر محمد محسنی (ENT)
 32. دکتر بیژن خادمی(ENT)
 33. دكتر حسين مدني
 34. دکتر مختاری
 35. دکتر محبوبه‌کریمی‌درگاهی (ENT)
 36. دکترسعید سهراب‌پور(ENT)
 37. دکتر فاطمه میراشرفی(ENT)
 38. دکترمهدی صمیمی‌اردستانی (روانپزشک)
 39. دکتر عامری (RT)
 40. دكتر رضا خدابخشي (RT)
 41. دكتر حميدرضا هاشمي فرد (RT)
 42. دکتر محمد شیرخدا (متخصص جراحی عمومی)
 43. دکتر بیژن خادمی(ENT)
 44. دكتر منوچهر سرداري كرماني
 45. دکتر علیرضاکریمی یزدی
 46. دكتر مهدي عقيلي (رادیوتراپی)
 47. دكتر امير شهرام يوسفي(RT)
 48. : دكتر فرشيد فرهان (رادیوتراپی و انکولوژی)
 49. دكتر مرتضي طباطبايي فر (RT)
 50. دكتر حميدرضا دهقان منشادي (RT)
 51. دكتر مهدوي (فيزيك)
 52. دکتر سعید سهراب پور(ENT)
 53. دكتر مير احمد موسوي زاده
 54. دكتر علی صفوی نائینی (ENT)
 55. دكتر محمد هوشياري (RT)
 56. دكتر امير محمد عارف پور(RT)
 57. دکتر مجتبی ملکی (ENT)
 58. دکتر فتح العلومی  (ENT)
 59. دکتر علی باقری حق (ENT)
 60. دکتر ابراهیم کریمی
 61. دکتر علیرضا موحدی (ENT)