محور های “پنجمين سمينار تومورهاي سر و گردن”

  •  انواع سرطان های تیروئید و شیوع آن ها
  • تازه های تشخیص و مرحله بندی سرطان های تیروئید
  • مرور درمان های جراحی و غیر جراحی انواع مختلف سرطان های تیروئید با تکیه بر تازه ترین به روز رسانی ها
  • عوارض درمان های متداول سرطان های تیروئید و روش های پیشگیری یا کاهش احتمال عوارض درمانی